Serietegnere er ofte beskjedne mennesker.

Kommentarer