Har jeg glemt å fortelle at jeg klipte meg før jul?

Streiting-sveisen er nå ihvertfall behørig dokumentert av unge Bjørn Aas. Det er mitt V-tegn, min lighter og min nye sveis som skimtes der bak drita-Ronny. Fulle-Rune til venstre.

Såvidt jeg kan skjønne, må bildet være tatt på Vaskeriet på fredag mens vi ventet på Hurra Torpedo.

Kommentarer