Jeg har aldri vært særlig god på dette med skisseblokk. Er man tegner* så skal man jo liksom alltid ha en skisseblokk gående - alltid i beredskap for når inspirasjonen plutselig kicker inn, fylle den opp med ideer, krokier og hastige skisser fra kafébord.

Men det funker ikke helt for meg. Ikke sitter jeg særlig mye på kafé, og jeg tegner nesten bare når jeg har en serie på gang. Og skal jeg tegne i en bok føler jeg meg plutselig hemmet, som om jeg må prestere noe. Resultatet pleier å bli mye bedre og mer interessant når jeg mer eller mindre bevisst kludrer ned noe på et kopipapir eller en post it-lapp.

Men jeg har en skisseblokk, og det hender jo at jeg tegner og noterer ting i den. Og det hender også at jeg kikker i blokka og oppdager at jeg har drodlet ned noe som er littegrann morsomt eller smart eller originalt. Likevel er dette ting jeg som regel ikke kan bruke til noe. Vitsetegninger kan de neppe kalles. Til det pleier humoren å være altfor kryptisk. Som tegninger betraktet er de kanskje heller ikke all verdens. Allikevel - jeg har tenkt å poste en liten håndfull slike ideer og skisser her de kommende dagene. Siden jeg allikevel ikke har noe å skrive om for tida, mener jeg. Ta denne for eksempel:


*Jeg tenker vel knapt på meg selv som "tegner". "Serietegner" eller "serieskaper" - ja. Tegner - knappast. Ronny har brukt ordet "illustrasjonist" om seg selv, og det er et bra ord, men det passer dessverre heller ikke på meg.

Kommentarer