Hyggelig overraskelse: Tor Arne Hegna skrev en særdeles positiv anmeldelse av mitt solohefte Negativtegneserier.no for nesten et år siden, og denne har gått meg hus forbi inntil i dag. Han gir bladet 8 av 10 poeng og skriver blant annet at "Søbstad har en elegant, ja rett ut delikat strek. (...) Uttrykket, som er preget av mange runde former og flott mimikk, gir assosiasjoner til både Knøttene, Tommy og Tigeren og Jason - ikke dårlige assosiasjoner i seriesammenheng. Dernest mener jeg at han er en god forteller. Dialogen er enkel og treffende. Timingen er god og handlingen er klar." Resten kan du lese her.

Ikke så rent lite hyggelig, altså. Minner forøvrig om at jeg samler alle omtaler på denne siden.

Kommentarer