Det følgende er en mail jeg fikk fra min gamle venn Christoffer i dag. Jeg liker å tenke på ham som min mentor.

"Alt i universet degenererer. Dette er et fenomen som kalles entropi. Hadde du vært litt smart og valgt naturfaglinja på gymnaset så hadde jeg kanskje sluppet å forklare deg dette nå. Det er mulig at du da allerede var ferdig degenerert, noe som kan ha sammenheng med kjemiske prosesser og bakgrunnstråling som det blir helt umulig for meg å gå nærmere inn på akkurat nå.

Men det som skjer er ihvertfall at man på en måte går fra en tilstand hvor alt var distinkte punkter, se for deg fjelltopper, også brytes alt ned, som vær vind is og salt på fjellet, slik at det bare blir sand igjen.

Det er dette som er i ferd med å skje.

Tanken kan være litt skremmende først, men etter en liten stund slipes det skremmende bort også fra dette og tankene eltes sammen med sukker og kanel i den lunkne grøten du ikke har noe annet valg enn å spise opp en gang til.

kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy"

Kommentarer