Det er ingenting som heter Bladkompaniet lenger. Nå heter det Schibsted Forlagene. Ikke Schibstedforlagene eller Schibsted-forlagene. Nei, det heter Schibsted - pause - Forlagene. Med stor F i forlagene og greier.

Som om det pleide å hete Blad Kompaniet.

Kommentarer