I dag sto det for en gangs skyld noe morsomt i det ellers så innholdsløse søndagsbilaget til Dagbladet. Det er "Vinni", han i poporkesteret Papirgutta, du vet, som svarer på spørsmålene i spalten "Ukas handyman":

Er du en handyman?
- Ja, det er jeg.

Hvorfor er du så god?
- Fordi jeg, i tillegg til å være velsignet med en rimelig logisk sans, mekker mye.

Hva er ditt favorittverktøy?
- Rizla rullepapir. Det er så anvendelig.

Kommentarer