Det er ikke så ofte jeg tar på meg rene tegneoppdrag. Det er sant å si ikke så ofte jeg blir spurt om å ta på meg rene tegneoppdrag. Men i sommer har jeg laget et dusin illustrasjoner, seriestriper og vignetter til God i ord 6, et norskverk for sjette klasse utgitt av Det Norske Samlaget.

Alle tegningene er nå ferdige og ligger samlet på den sjelden oppdaterte galleri-siden min. Over og under her ser du dessuten noen skisser som ikke er blitt kastet underveis. Klikker du på dem, kommer de ferdige versjonene opp.

Grunnen til at det er så mange tomme tekstruter og -bobler, er at forlagene av ubegripelige grunner er pålagt å gi ut alle skolebøker på to (nesten helt like) språk. Tekstene blir derfor lagt inn av Samlagets formgivere etter at jeg har gitt dem fra meg. (Håper de bruker en fin font.)

Det er ikke snakk om tegnearbeid av hverken spesiell kunstnerisk eller personlig betydning, dette her. Men det føles likevel tilfredsstillende å for en gangs skyld bruke det man kan til noe annet enn å pirke seg i navelen.


Kommentarer