What Famous Leader Are You?
personality tests by similarminds.com

Calvin er Hitler, jeg er Lincoln. Det går ikke fram av testmaterialet hvem det er mest attraktivt å være, men jeg synes nok at den biten om "assasination victim" trekker ned for Lincolns del.

Kommentarer