Når man kaller opp en gate eller en plass etter en person, er det som regel for å hylle vedkommende.

Som regel, men ikke alltid.

Kommentarer