«I'll See You Later, I Guess»

«I'll See You Later, I Guess» av boho

Bildet over er tatt av fotostudenten som på Trafo.no kaller seg boho. I egenskap av å være mentor på nettstedet, har jeg kåret henne til månedens TrafoTalent. Jeg har også skrevet en liten tekst om verket hennes her.

Og Trafo.no er altså et tilbud til kunstnerspirer mellom 16 og 22 år drevet av Universitetet i Agder.

Kommentarer