Når jeg tar over


Mine planer for verdensherredømme var klare for lenge siden. 
Jeg kunne bare ikke forutsi hvor lang tid de ville ta å realisere.

Kommentarer