Innlegg

30 år i den gode filmens tjeneste

Hva jeg snakker om når jeg snakker om skriveriene mine